Doorgaan naar artikel

Een ultieme gids voor e-bike-wetten in Europa

Aangezien elektrische fietsen over de hele wereld steeds populairder worden, is het relevant voor alle Europese enthousiastelingen om de e-bike-wetten in Europa te kennen! Elektrische fietsen bieden de oplossing voor twee grote...

Aangezien elektrische fietsen over de hele wereld steeds populairder worden, is het relevant voor alle Europese enthousiastelingen om de e-bike-wetten in Europa te kennen!

Elektrische fietsen bieden de oplossing voor twee grote problemen waar de mensheid tegenwoordig mee te maken heeft: snelle verstedelijking en klimaatverandering. E-bikes helpen je niet alleen de verkeersopstoppingen het hoofd te bieden, ze zijn ook nog eens uiterst milieuvriendelijk.

Verschillende landen hebben verschillende wetten over het gebruik van e-bikes. Hoewel sommige plaatsen erg mild en gastvrij zijn, stellen andere strenge eisen. Een voorbeeld van zo'n geval is de Europese Unie.

Als je meer wilt weten over e-bike-wetten in Europa, dan is hier je ultieme gids!

Wat is een e-bike? – De Europese definitie

Verschillende delen van de wereld hebben niet alleen verschillende e-bike-wetten, maar ook verschillende definities van wat een e-bike is. Volgens de richtlijn van de Europese Unie 2002/24EC moet een EPAC (Electrically Pedal Assisted Cycle):

 • Heb een hulpmotor met een continu vermogen van niet meer dan 250 watt.
 • Breng geleidelijk de ondersteuning van de motor af naarmate de berijder een snelheid van 25 km/u bereikt of stopt met trappen.

In wezen is elke e-bike die aan de bovenstaande omschrijving voldoet, vrijgesteld van typegoedkeuring. Zoals het is met alle richtlijnen van de Europese Unie, moeten de lidstaten deze vereisten uitvoeren door ze onderdeel te maken van hun nationale wetgeving.

Een ander opmerkelijk detail is dat in 2016 de genoemde richtlijn werd ingetrokken door de 168/2013 verordening. De aangebrachte wijzigingen waren echter niet zo belangrijk en de definitie blijft min of meer hetzelfde.

Nu we hebben besproken hoe een e-bike wordt gedefinieerd door de EU, is het tijd om in te gaan op verschillende klassen e-bikes in Europese landen.

 

Verschillende e-bikeklassen in de EU

Hoewel er een historisch conflict kan zijn tussen wie precies de uitvinder was van de eerste door een mens voortbewogen fiets, wijzen de meeste vingers naar Europa. Sindsdien zijn er veel vorderingen gemaakt in de e-bike-industrie, wat des te meer reden is om e-bikes in verschillende categorieën in te delen.

Europa heeft vier technische e-bike-klassen en er zijn verschillende e-bike-wetten in Europa die betrekking hebben op verschillende categorieën. Laten we eens kijken wat ze zijn.

Ten eerste zijn er L1e-A elektrische fietsen. Deze kunnen een maximaal motorvermogen hebben van 1000 watt en een topsnelheid van 25 km/u. L1e-A-voertuigen hebben zowel trap- als gasondersteuning. Bovendien kunnen ze 2 tot 4 wielen hebben en staan ​​​​ze bekend als power cycles.

Vervolgens hebben we L1e-B voertuigen. Het maximale vermogen van deze elektrische fietsen is 4000 watt, terwijl hun maximaal toegestane snelheid 45 km/u is. L1e-B fietsen, oftewel bromfietsen, hebben alleen trapondersteuning en maximaal 2 wielen.

De laatste twee klassen zijn L2e en L6e. Het verschil tussen L2e- en L1e-B-fietsen is dat de eerste maximaal 3 wielen kan hebben, vandaar de naam driewielige bromfietsen. Evenzo hebben L6e-voertuigen of lichte vierwielers in totaal 4 wielen. De rest van de specificaties zoals maximaal vermogen en topsnelheid zijn hetzelfde.

Kortom, de Europese Unie heeft vier verschillende klassen voor e-bikes voorgesteld. Deze klassen hebben daarom hun eigen e-bike-wetten in Europa die worden geïmplementeerd in landen die lid zijn van de EU.

Nationale vereisten van Europese landen

Dit is hoe verschillende Europese landen hun e-bike-wetten hebben opgesteld.

1. E-bike-wetten in België

De Belgische wetgeving kent twee wetten over e-bikes. Deze wetten categoriseren de overkoepelende term "elektrische fiets" in drie andere subcategorieën. Ze zijn als volgt.

 • Alle leeftijden kunnen zonder helm op e-bikes rijden zolang het maximale nominale vermogen 250 watt is en de topsnelheid 25 km/u is. Deze categorie wordt eenvoudigweg "e-bikes" genoemd.
 • Inwoners van 16 jaar of ouder kunnen “gemotoriseerde fietsen” met 1000 watt vermogen en een topsnelheid van 25 km/u rijden, mits ze een conformiteitscertificaat hebben. Helm is niet verplicht.
 • “Speed ​​pedelecs” zijn e-bikes met een maximaal vermogen van 4000 watt en een topsnelheid van 45 km/u. Ze zijn geclassificeerd als bromfietsen en dezelfde vereisten zijn van toepassing.

2. E-bike-wetten in Denemarken

Het Deense parlement heeft officieel goedgekeurd dat speed pedelecs op fietspaden mogen worden gebruikt. Een speed-pedelec is een e-bike met een maximale ondersteunde snelheid van 45 km/u.

In juli 2018 is besloten dat superbike-rijders alleen een helm hoeven te dragen en minimaal 15 jaar oud moeten zijn. Bovendien zijn de vereisten voor kentekenplaten en vergunningen niet meer van kracht.

3. E-bike-wetten in Finland

De Finse wetgeving regelt het gebruik van e-bikes door de topsnelheid en het motorvermogen te beperken tot respectievelijk 25 km/u en 250 watt.

Bovendien mag de motor het trappen niet vervangen, maar moet hij de berijder alleen helpen bij het trappen. Er zijn ook verzekeringswetten voor motoren met een vermogen van 250 tot 1000 watt.

De EU-regelgeving classificeert zulke krachtige fietsen als L1e-A gemotoriseerde fietsen. Ook deze mogen maximaal onder de 25 km/u rijden en zijn verzekerd voor gebruik op de openbare weg.

Bovendien kunnen e-bikes uit de L1e-A-klasse de berijder helpen zonder dat hij hoeft te trappen. Als u een e-bike van 250 W bezit die helpt zonder te trappen, wordt deze geclassificeerd als een L1e-A-voertuig.

4. E-bike-wetten in Letland

Letland is uitzonderlijk soepel met zijn e-bike-wetten. Er zijn geen grote eisen behalve dat de e-bike een vermogen van 250 W niet mag overschrijden.

De Letse verkeerswet definieert een e-bike als een door een mens bestuurd voertuig dat wordt bijgestaan ​​door een elektromotor.

 

5. E-bike-wetten in Noorwegen

Noorwegen heeft ook niet al te veel aanvullende bepalingen over het gebruik van e-bikes. Er zijn echter enkele belangrijke voor de fabrikanten.

De Noorse voertuigverordening plaatst e-bikes in dezelfde categorie als normale fietsen. Er is geen vergunningplicht.

De motor van een e-bike mag niet hoger zijn dan 250 watt en de ondersteunde snelheid van een e-bike mag niet hoger zijn dan 20 km/u.

Het motorvermogen moet geleidelijk worden verminderd naarmate de fiets de voorgeschreven topsnelheid bereikt. Zodra de motorondersteuning echter is uitgeschakeld, is de e-bike alleen onderworpen aan de reguliere snelheidsbeperkingen.

6. E-bike-wetten in Zweden

Net als andere e-bike-wetten in Europa, past Zweden gewone fietswetten toe op elektrische fietsen zolang het nominale motorvermogen niet meer is dan 250 W en de motor de berijder niet ondersteunt na het bereiken van een snelheid van 25 km /H.

Al deze vereisten zijn beschreven in de Zweedse voertuigverordening.

7. E-bike-wetten in Zwitserland

Zwitserland, dat geen deel uitmaakt van de Europese Unie, heeft heel andere wetten op e-bikes.

Zwitserland heeft bijvoorbeeld de weg geëffend voor het bevrijden van het gebruik van snellere e-bikes. Dit wordt gedaan door de vergunningverlening voor e-bikes met een ondersteunde topsnelheid van meer dan 45 km/u te vereenvoudigen. Het is heel anders dan andere e-bike-wetten in Europa en dient als alternatief voor de 25km/u e-bikes.

In 2012 heeft Zwitserland zijn wetten voor e-bikes bijgewerkt. Sindsdien worden elektrisch ondersteunde fietsen gecategoriseerd als "lichte e-bikes", zolang hun maximale vermogen minder is dan 500 watt.

De maximaal toegestane snelheid van deze fietsen is 25 km/u als de berijder trapt, terwijl de motor alleen de berijder alleen kan helpen tot 20 km/u.

8. E-bike-wetten in Turkije

Hoewel Turkije niet volledig aanwezig is in Europa en geen deel uitmaakt van de EU, is het hier ook de moeite waard om Turkije te vermelden vanwege enkele van zijn territoria die aanwezig zijn op het Europese schiereiland.

Turkije classificeert e-bikes ook als gewone fietsen, behalve dat de motor van de e-bike slechts een maximaal vermogen van 250 W mag hebben en de ondersteuning wordt afgesneden bij 25 km/u.

Bovendien, als de berijder stopt met trappen, moet de motor ook stoppen met het ondersteunen. Er zijn geen vergunnings- of verzekeringsvereisten en veel Turkse steden moedigen het gebruik van e-bikes aan als oplossing voor verkeers- en milieuproblemen.

9. E-bike-wetten in het VK

E-bike-wetten in het Verenigd Koninkrijk verschillen niet zo veel van andere e-bike-wetten in Europa. Een topsnelheid van 25 km/u en een motorvermogen van 250 watt zijn verplicht.

Bovendien mag het maximale fietsgewicht niet meer zijn dan 30 kg. Bovendien moet je ouder zijn dan 14 jaar om legaal op een e-bike te mogen rijden.

10. E-bike-wetten in Rusland

We dekken Rusland om dezelfde redenen als Turkije!

Rusland laat grote vrijheid toe aan e-bike rijders. De enige grote beperking is dat het motorvermogen maximaal 250 watt blijft.

Verder kunnen berijders hun e-bikes vrij gebruiken op fietspaden en fietspaden. Als geen van deze twee opties beschikbaar is, kunt u op trottoirs en voetpaden rijden.

11. E-bike-wetten in Duitsland

Duitsland heeft in de loop der jaren verschillende stappen gezet om elektrische mobiliteit mogelijk te maken.

E-bikes vallen binnen de categorie Personal Light Electric Vehicles. Deze zijn beperkt tot een topsnelheid van 20 km/u, maar met een helm mag je sneller rijden.

Verzekering en kentekenplaten zijn noodzakelijk. Het maximale motorvermogen is 500 watt voor e-bikes. Verder moeten e-bike-rijders gebruikmaken van fietspaden, tenzij die er niet zijn, in dat geval mogen ze op de weg rijden.

12. E-bike-wetten in Frankrijk

Frankrijk stelt de wettelijke maximale ondersteunde snelheid van een e-bike vast op 25 km/u. Er is nog een speciale categorie e-bikes, de zogenaamde speed pedelecs, die wel 45 km/u kunnen halen.

Over het algemeen kunnen de juridische technische aspecten van het bezitten en gebruiken van een e-bike in Frankrijk behoorlijk overweldigend zijn. U moet ook uw belastingaangifte overleggen en ervoor zorgen dat de fabrikant van de e-bike in Europa is.

 

13. E-bike-wetten in Italië

Italië staat toe dat e-bikes een maximumsnelheid van 25 km/u hebben op hoofdwegen, terwijl ze op voetpaden onder de 6 km/u mogen blijven. Het maximaal toegestane uitgangsvermogen van de motor is 500 W.

Je moet 14 jaar of ouder zijn om op een e-bike te rijden en een helm is verplicht voor fietsers tussen de 14 en 18 jaar. Licentie of verzekering is niet verplicht.

14. E-bike-wetten in Spanje

De Spaanse wetgeving begrenst, net als de meeste andere landen op deze lijst, de topsnelheid op 25 km/u en een maximaal motorvermogen van 250 W. Berijders kunnen hun e-bikes niet op trottoirs gebruiken en krijgen een boete als ze dat wel doen.

Bovendien moet u een circulatiecertificaat hebben dat u wordt verstrekt door de fabrikant van uw e-bike. Licentie of verzekering is niet verplicht.

Tot slot moedigen de autoriteiten het gebruik van een helm aan – hoewel het niet verplicht is. Hetzelfde geldt voor het dragen van een reflecterend hesje om jezelf te beschermen onderweg.

15. E-bike-wetten in Ierland

De Ierse regering heeft het gebruik van e-bikes tot nu toe niet officieel gereguleerd, maar er zijn verklaringen afgelegd door de minister van Transport, Eamon Ryan.

De toekomstige wetten voor e-bikes zullen waarschijnlijk geen verzekerings- of licentievereisten hebben. De aanbevolen minimumleeftijd is echter 16 jaar en een helm is verplicht voor mensen tussen de 16 en 18 jaar.

Bovendien is het rijden op voetpaden volledig verboden en is de maximumsnelheid met motorondersteuning vastgesteld op 25 km/u. Kortom, er zal zeer binnenkort een nieuw wettelijk kader worden vastgesteld om het gebruik van e-bikes en e-scooters in Ierland te reguleren.

16. E-bike-wetten in Oostenrijk

De Oostenrijkse wetgeving heeft een specifieke definitie voor e-bikes en dezelfde wetten zijn van toepassing op e-bikes, zolang ze maar aan de omschrijving voldoen. De elektromotor moet de berijder bijstaan ​​tot aan een snelheid van 25 km/u.

Helm en verzekering zijn niet verplicht. Dus de meeste e-bike-wetten in Europa zijn ook hetzelfde in Oostenrijk.

Algemene E-Bike Regels in Europa

Na te hebben bekeken hoe verschillende Europese landen omgaan met e-bikes, volgt hier een overzicht van algemeen goed gedrag voor e-bike-rijders.

 • Blijf aan de rechterkant van de weg, bij voorkeur een rijbaan of fietspad indien beschikbaar. In het VK of Ierland is links aanhouden verplicht.
 • Gebruik handsignalen om uw afslagen naar andere voertuigen aan te geven.
 • Houd ten minste één van uw handen te allen tijde aan het stuur.
 • Gebruik fietspaden indien aanwezig. Als er geen zijn, moet uw land wetten hebben aangewezen voor waar u in plaats daarvan moet rijden.
 • Duw of sleep geen voorwerpen met uw e-bike.
 • Als je te voet met je e-bike wandelt, ben je een voetganger. Dit betekent dat u indien nodig gebruik kunt maken van de stoep.

Tot slot

In deze gids hebben we geprobeerd in het kort alles te bespreken wat er te weten valt over e-bike-wetten in Europa - inclusief wat telt als een e-bike, wat zijn de verschillende klassen van e-bikes, verschillende nationale vereisten en ten slotte enkele bepalingen inzake goed gedrag.

Ik hoop dat het informatief voor u was om te lezen! Bekijk ons ​​assortiment e-bikes hier.

1 commentaar op Een ultieme gids voor e-bike-wetten in Europa
 • Martin Behrend
  Martin BehrendApril 02, 2023

  Hey,
  spannend wären ergänzende Informationen für s-pedelecs.
  Da habe ich leider wenig gefunden.
  Freundliche Grüße,
  Martin

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd..

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg.

Begin met winkelen

selecteer opties