Doorgaan naar artikel

🌅Experience the Thrill of Summer – Get Your ADO eBike Now at Unbelievable Prices! UP TO €500 OFF!

Een ultieme gids voor e-bikewetten in Europa

Nu elektrische fietsen over de hele wereld steeds populairder worden, is het voor alle Europese enthousiastelingen relevant om de e-bikewetgeving in Europa te kennen! Elektrische fietsen bieden de oplossing voor twee grote...

Nu elektrische fietsen over de hele wereld steeds populairder worden, is het voor alle Europese enthousiastelingen relevant om de e-bikewetgeving in Europa te kennen!

Elektrische fietsen bieden de oplossing voor twee grote problemen waarmee de mensheid vandaag de dag wordt geconfronteerd: snelle verstedelijking en klimaatverandering. E-bikes helpen u niet alleen bij het omgaan met verkeersopstoppingen, maar zijn ook nog eens uiterst milieuvriendelijk.

Verschillende landen hebben verschillende wetten over het gebruik van e-bikes. Hoewel sommige plaatsen erg toegeeflijk en gastvrij zijn, stellen andere strenge eisen. Eén voorbeeld hiervan is de Europese Unie.

Als je meer wilt weten over de e-bikewetgeving in Europa, is hier je ultieme gids!

Wat is een e-bike? – De Europese definitie

Verschillende delen van de wereld hebben niet alleen verschillende wetten op het gebied van e-bikes, maar ook verschillende definities van wat onder een e-bike valt. Volgens de Richtlijn 2002/24EG van de Europese Unie, moet een EPAC (Electrically Pedal Assisted Cycle):

 • Zorg voor een hulpmotor met een continu vermogen van maximaal 250 watt.
 • Schakel de ondersteuning van de motor geleidelijk uit als de berijder een snelheid van 25 km/u bereikt of stopt met trappen.

In principe is iedere e-bike die voldoet aan bovengenoemde omschrijving vrijgesteld van typegoedkeuring. Zoals bij alle richtlijnen van de Europese Unie het geval is, moeten de lidstaten deze eisen in praktijk brengen door ze onderdeel te maken van hun nationale wetgeving.

Een ander opmerkelijk detail is dat in 2016 genoemde richtlijn door de Raad is ingetrokken 168/2013-verordening. De aangebrachte wijzigingen waren echter niet zo significant en de definitie blijft min of meer hetzelfde.

Nadat we hebben besproken hoe een e-bike door de EU wordt gedefinieerd, is het tijd om erin te springen verschillende klassen e-bikes in Europese landen.

 

Verschillende e-bikeklassen in de EU

Hoewel er misschien een historisch conflict bestaat tussen wie precies de eerste door een mens aangedreven fiets heeft uitgevonden, wijzen de meeste vingers naar Europa. Sindsdien zijn er veel vorderingen gemaakt in de e-bike-industrie, wat des te meer reden is om e-bikes in verschillende categorieën in te delen.

Europa heeft vier technische e-bike-klassen, en er zijn in Europa verschillende e-bike-wetten met betrekking tot verschillende categorieën. Laten we eens kijken naar wat ze zijn.

Ten eerste zijn er L1e-A elektrische fietsen. Deze kunnen een maximaal motorvermogen hebben van 1000 watt en een topsnelheid van 25 km/u. L1e-A-voertuigen hebben zowel pedaal- als gaspedaalondersteuning. Bovendien kunnen ze 2 tot 4 wielen hebben en staan ​​ze bekend als powercycles.

Vervolgens hebben we L1e-B-voertuigen. Het maximale vermogen van deze elektrische fietsen bedraagt ​​4000 watt, terwijl de maximaal toegestane snelheid 45 km/u bedraagt. L1e-B fietsen, oftewel bromfietsen, hebben alleen trapondersteuning en maximaal 2 wielen.

De laatste twee klassen zijn L2e en L6e. Het verschil tussen L2e- en L1e-B-fietsen is dat de eerste maximaal 3 wielen kan hebben, vandaar de naam driewielige bromfietsen. Op dezelfde manier hebben L6e-voertuigen of lichte vierwielers in totaal 4 wielen. De rest van de specificaties zoals maximaal vermogen en topsnelheid zijn hetzelfde.

Kortom: de Europese Unie heeft vier verschillende klassen voor e-bikes voorgesteld. Deze klassen hebben daarom hun eigen e-bikewetten in Europa, die worden geïmplementeerd in landen die lid zijn van de EU.

Nationale vereisten van Europese landen

Hier ziet u hoe verschillende Europese landen hun e-bikewetten hebben vastgesteld.

1. E-bikewetten in België

De Belgische wetgeving kent twee wetten over e-bikes. Deze wetten categoriseren de overkoepelende term ‘elektrische fiets’ in drie verdere subcategorieën. Ze zijn als volgt.

 • Alle leeftijden kunnen zonder helm op e-bikes rijden, zolang het maximale nominale vermogen 250 watt is en de topsnelheid 25 km/u is. Deze categorie wordt eenvoudigweg “e-bikes” genoemd.
 • Burgers van 16 jaar of ouder kunnen op “gemotoriseerde fietsen” rijden met een vermogen van 1000 watt en een topsnelheid van 25 km/u, op voorwaarde dat ze over een conformiteitscertificaat beschikken. Helm is niet verplicht.
 • “Speed-pedelecs” zijn e-bikes met een maximaal vermogen van 4000 watt en een topsnelheid van 45 km/u. Ze zijn geclassificeerd als bromfietsen en er gelden dezelfde eisen.

2. E-bikewetten in Denemarken

Het Deense parlement heeft officieel goedgekeurd dat speed-pedelecs op fietspaden mogen worden gebruikt. Een speed-pedelec is een e-bike met een maximale ondersteunde snelheid van 45 km/u.

In juli 2018 werd besloten dat superbike-rijders alleen een helm hoeven te dragen en minimaal 15 jaar oud moeten zijn. Bovendien zijn de vereisten voor kentekenplaten en licenties niet meer van kracht.

3. E-bikewetten in Finland

De Finse wetgeving reguleert het gebruik van e-bikes door de topsnelheid en het motorvermogen te beperken tot respectievelijk 25 km/u en 250 watt.

Bovendien mag de motor het trappen niet vervangen, maar mag hij de berijder alleen ondersteunen bij het trappen. Er zijn ook verzekeringswetten voor motoren met een vermogen tussen 250 en 1000 watt.

De EU-regelgeving classificeert zulke krachtige fietsen als L1e-A gemotoriseerde fietsen. Ook deze moeten maximaal onder de 25 km/uur rijden en zijn voor gebruik op de openbare weg verzekerd.

Bovendien kunnen e-bikes uit de L1e-A-klasse de rijder helpen zonder dat hij hoeft te trappen. Als u een e-bike van 250 W bezit die ondersteunt zonder te trappen, wordt deze geclassificeerd als een L1e-A-voertuig.

4. E-bikewetten in Letland

Letland is uitzonderlijk soepel met zijn e-bikewetten. Er zijn geen grote eisen, behalve dat de e-bike een vermogen van 250 W niet mag overschrijden.

De Letse wegenverkeerswet definieert een e-bike als een door mensen bestuurd voertuig dat wordt bijgestaan ​​door een elektromotor.

 

 

5. E-bikewetten in Noorwegen

Noorwegen kent ook niet al te veel aanvullende bepalingen over het gebruik van e-bikes. Er zijn echter enkele belangrijke voor de fabrikanten.

De Noorse Voertuigverordening plaatst e-bikes in dezelfde categorie als normale fietsen. Er geldt geen vergunningvereiste.

De motor van een e-bike mag een vermogen van 250 watt niet overschrijden en de ondersteunde snelheid van een e-bike mag niet hoger zijn dan 20 km/u.

Het motorvermogen moet geleidelijk worden verminderd naarmate de fiets de voorgeschreven topsnelheid bereikt. Zodra de motorondersteuning echter is uitgeschakeld, gelden voor de e-bike alleen nog de reguliere snelheidslimieten.

6. E-bikewetten in Zweden

Net als andere e-bikewetten in Europa past Zweden de gewone fietswetten toe op elektrische fietsen, zolang het nominale motorvermogen niet meer dan 250 W bedraagt ​​en de motor de berijder niet ondersteunt na het bereiken van een snelheid van 25 km/u.

Al deze eisen zijn beschreven in de Zweedse Voertuigregelgeving.

7. E-bikewetten in Zwitserland

Zwitserland, dat geen deel uitmaakt van de Europese Unie, heeft heel andere wetten op het gebied van e-bikes.

Zwitserland heeft bijvoorbeeld de weg vrijgemaakt voor de bevrijding van het gebruik van snellere e-bikes. Dit wordt gedaan door het verkrijgen van een rijbewijs voor e-bikes met een ondersteunde topsnelheid van meer dan 45 km/u te vereenvoudigen. Het is heel anders dan andere e-bikewetten in Europa en dient als alternatief voor de 25 km/u e-bikes.

In 2012 heeft Zwitserland zijn e-bikewetten bijgewerkt. Sindsdien worden elektrisch ondersteunde fietsen gecategoriseerd als ‘lichte e-bikes’, zolang hun maximale vermogen minder dan 500 watt bedraagt.

De maximaal toegestane snelheid van deze fietsen is 25 km/u als de berijder trapt, terwijl de motor alleen de berijder slechts tot 20 km/u kan ondersteunen.

8. E-bikewetten in Turkije

Hoewel Turkije niet volledig aanwezig is in Europa en geen deel uitmaakt van de EU, is het hier ook het vermelden waard vanwege enkele van zijn territoria die wel op het Europese schiereiland aanwezig zijn.

Turkije classificeert e-bikes ook als gewone fietsen, behalve dat de motor van de e-bike slechts een maximaal vermogen van 250 W mag hebben en de ondersteuning wordt uitgeschakeld bij 25 km/u.

Bovendien moet de motor, als de berijder stopt met trappen, ook stoppen met het ondersteunen ervan. Er zijn geen vergunnings- of verzekeringsvereisten en veel Turkse steden moedigen het gebruik van e-bikes aan als oplossing voor verkeers- en milieuproblemen.

9. E-bikewetten in Groot-Brittannië

De e-bikewetten in het Verenigd Koninkrijk verschillen niet zoveel van andere e-bikewetten in Europa. Een topsnelheid van 25 km/u en een motorvermogen van 250 watt zijn verplicht.

Daarnaast mag het maximale fietsgewicht niet hoger zijn dan 30 kg. Bovendien moet je ouder zijn dan 14 jaar om legaal op een e-bike te mogen rijden.

10. E-bikewetten in Rusland

We bespreken Rusland om dezelfde redenen als waarom we Turkije behandelden!

Rusland biedt e-bike-rijders grote vrijheid. De enige grote beperking is dat het motorvermogen maximaal 250 watt blijft.

Verder kunnen fietsers hun e-bike vrijelijk besturen op fietspaden en fietspaden. Als geen van deze twee opties beschikbaar is, kun je op trottoirs en voetpaden rijden.

11. E-bikewetten in Duitsland

Duitsland heeft door de jaren heen verschillende stappen gezet in de richting van het mogelijk maken van elektrische mobiliteit.

E-bikes vallen binnen de categorie Personal Light Electric Vehicles. Deze zijn beperkt tot een topsnelheid van 20 km/u, maar je kunt sneller rijden als je een helm hebt.

Verzekering en kentekenplaten zijn noodzakelijk. Het maximale motorvermogen voor e-bikes bedraagt ​​500 watt. Bovendien moeten e-bike-rijders gebruik maken van fietspaden, tenzij die er niet zijn. In dat geval mogen ze op de weg rijden.

12. E-bikewetten in Frankrijk

Frankrijk stelt de wettelijke maximale ondersteunde snelheid van een e-bike vast op 25 km/u. Er is ook nog een speciale categorie e-bikes, de zogenaamde speed-pedelecs, die een snelheid van wel 45 km/u kunnen halen.

Over het algemeen kunnen de juridische technische aspecten van het bezitten en gebruiken van een e-bike in Frankrijk behoorlijk overweldigend zijn. U moet ook uw belastingaangifte overleggen en ervoor zorgen dat de fabrikant van de e-bike zich in Europa bevindt.

 

13. E-bikewetten in Italië

Italië staat toe dat e-bikes een maximumsnelheid van 25 km/u mogen hebben op hoofdwegen, terwijl ze op voetpaden onder de 6 km/u mogen blijven. Het maximaal toegestane vermogen van de motor bedraagt ​​500 W.

Om op een e-bike te mogen rijden moet je 14 jaar of ouder zijn en voor rijders tussen de 14 en 18 jaar is een helm verplicht. Licentie of verzekering is niet verplicht.

14. E-bikewetten in Spanje

De Spaanse wetgeving beperkt, net als de meeste andere landen op deze lijst, de topsnelheid op 25 km/u en een maximaal motorvermogen van 250 W. Berijders mogen hun e-bikes niet op trottoirs gebruiken en krijgen een boete als ze dat doen. Ik ben daarbij betrapt.

Bovendien moet u beschikken over een circulatiecertificaat dat u wordt verstrekt door de fabrikant van uw e-bike. Licentie of verzekering is niet verplicht.

Ten slotte moedigen de autoriteiten het gebruik van helmen aan – hoewel dit niet verplicht is. Hetzelfde is het geval met het dragen van een reflecterend vest om jezelf te beschermen onderweg.

15. E-bikewetten in Ierland

De Ierse regering heeft het gebruik van e-bikes nog niet officieel gereguleerd, maar er zijn wel verklaringen afgelegd door de minister van Transport, Eamon Ryan.

De binnenkort te verschijnen e-bikewetten zullen waarschijnlijk geen verzekerings- of licentievereisten kennen. De aanbevolen minimumleeftijd is echter 16 jaar en een helm is verplicht voor mensen tussen de 16 en 18 jaar oud.

Bovendien is het rijden op voetpaden volledig verboden en is de maximale snelheid met motorondersteuning vastgesteld op 25 km/u. Kortom, er zal zeer binnenkort een nieuw juridisch kader worden opgezet om het gebruik van e-bikes en e-scooters in Ierland specifiek te reguleren.

16. E-bikewetten in Oostenrijk

De Oostenrijkse wetgeving heeft een specifieke definitie voor elektrische fietsen, en dezelfde wetten zijn van toepassing op e-bikes, zolang ze aan de beschrijving voldoen. De elektromotor moet de berijder ondersteunen tot hij een snelheid van 25 km/u bereikt.

Helm en verzekering zijn niet verplicht. De meeste e-bikewetten in Europa zijn dus ook hetzelfde in Oostenrijk.

Algemene e-bikeregels in Europa

Nadat we hebben gekeken hoe verschillende Europese landen omgaan met e-bikes, volgt hier een overzicht van algemeen goed gedrag voor e-bike-rijders.

 • Blijf aan de rechterkant van de weg, bij voorkeur een rijbaan of een fietspad, indien beschikbaar. In Groot-Brittannië en Ierland is links aanhouden verplicht.
 • Gebruik handsignalen om uw afslag naar andere voertuigen aan te geven.
 • Houd altijd minimaal één hand aan het stuur.
 • Maak gebruik van fietspaden indien aanwezig. Als die er niet zijn, moet uw land speciale wetten hebben voor waar u in plaats daarvan moet rijden.
 • Duw of sleep geen voorwerpen met uw e-bike.
 • Als u te voet met uw e-bike loopt, bent u een voetganger. Dit betekent dat u indien nodig gebruik kunt maken van de stoep.

Ten slotte

In deze gids hebben we geprobeerd kort alles te bespreken wat er te weten valt over de e-bikewetgeving in Europa – inclusief wat telt als een e-bike, wat de verschillende klassen e-bikes zijn, de verschillende nationale vereisten en tot slot enkele regels voor goed gedrag. bepalingen.

Ik hoop dat het informatief voor je was om te lezen! Bekijk ons ​​assortiment e-bikes hier.

2 commentaar op Een ultieme gids voor e-bikewetten in Europa
 • Alex R.
  Alex R.December 08, 2023

  Sehr hilfreich dieser Artikel, gerade im Urlaub. Dankeschön.

 • Martin Behrend
  Martin BehrendApril 02, 2023

  Hey,
  spannend wären ergänzende Informationen für s-pedelecs.
  Da habe ich leider wenig gefunden.
  Freundliche Grüße,
  Martin

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd..

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg.

Begin met winkelen

selecteer opties