ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website/applicatie wordt beheerd door www.adoebike.com team. In de hele website/toepassing verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar www.adoebike.com team. www.adoebike.com biedt deze website/toepassing, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze plaats te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u onze "Dienst" in dienst en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden ("VOORWAARDEN", "Termijnen"), met inbegrip van die extra voorwaarden en het beleid waarnaar hierin en/of beschikbaar door hyperlink wordt verwezen. Deze VOORWAARDEN zijn op alle gebruikers van de plaats van toepassing, met inbegrip van zonder beperking gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaars, en/of medewerkers van inhoud zijn.

Gelieve deze VOORWAARDEN zorgvuldig te lezen alvorens onze website/applicatie te openen of te gebruiken. Door tot enig deel van de plaats toegang te hebben of te gebruiken, gaat u akkoord met deze VOORWAARDEN. Als u niet met alle voorwaarden van deze overeenkomst akkoord gaat, dan kunt u niet tot de website/toepassing toegang hebben of de diensten gebruiken. Als deze VOORWAARDEN worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze VOORWAARDEN.

Alle nieuwe eigenschappen of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd zullen ook aan de VOORWAARDEN onderworpen zijn. U kunt de meest recente versie van de VOORWAARDEN op elk ogenblik op deze pagina herzien. Wij be*houden ons het recht voor om om het even welk deel van deze VOORWAARDEN bij te werken, te veranderen of te vervangen door updates en/of veranderingen aan onze website/toepassing te posten. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek voor veranderingen te controleren. Uw voortdurend gebruik van of toegang tot de website/toepassing na het posten van om het even welke veranderingen vormt goedkeuring van die veranderingen.

DEEL 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door met deze VOORWAARDEN akkoord te gaan, mag u onze producten voor geen onwettig of onbevoegd doel gebruiken noch mag u, in het gebruik van de Dienst, om het even welke wetten in uw jurisdictie (met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechtwetten) overtreden.
U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.
Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden leidt tot onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment service te weigeren aan iedereen, om welke reden dan ook.
U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en gepaard kan gaan met (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.
U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de dienst, het gebruik van de dienst of de toegang tot de dienst of enig contact op de website/applicatie via welke de dienst wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De in deze overeenkomst gebruikte kopjes zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk indien de op deze site beschikbaar gestelde informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

DEEL 4 - WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN DE PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of jegens derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

AFDELING 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website/applicatie. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.
Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur op uw computermonitor accuraat is.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd, uitsluitend ter beoordeling van ons. Wij behouden ons het recht voor elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig indien verboden.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van door u gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of ander materiaal aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de Dienst worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die gebruik maken van hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat bij de bestelling is opgegeven. Wij behouden ons het recht voor bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Bekijk voor meer details ons Retourbeleid.

DEEL 7 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP

Wij kunnen u toegang verschaffen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben.
U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot dergelijke hulpmiddelen bieden "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en instemt met de voorwaarden waarop de tools door de desbetreffende derde partij(en) worden aangeboden.
Wij kunnen ook, in de toekomst, nieuwe diensten en/of eigenschappen via de website/toepassing aanbieden (met inbegrip van, de versie van nieuwe hulpmiddelen en middelen). Dergelijke nieuwe eigenschappen en/of de diensten zullen ook aan deze VOORWAARDEN onderworpen zijn.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die in verband met websites van derden worden verricht. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verstuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen"), gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder beperking, opmerkingen die u ons toestuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om enig commentaar vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor enig commentaar; of (3) om te reageren op enig commentaar.
Wij kunnen, maar hebben geen verplichting om, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die wij in onze enige discretie bepalen onwettig, aanvallend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anders verwerpelijk zijn of het intellectuele bezit van om het even welke partij of deze VOORWAARDEN schenden.
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website/toepassing zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mail adres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor door u of door derden geplaatste commentaren.

SECTIE 10 - PERSOONSGEGEVENS

Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Dienst of op een gerelateerde website/applicatie onnauwkeurig is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend).
Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een gerelateerde website/applicatie bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve indien wettelijk vereist. Geen specifieke update- of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een gerelateerde website/applicatie wordt toegepast, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een gerelateerde website/applicatie is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de VOORWAARDEN, is het u verboden de plaats of zijn inhoud te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken om onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) om enige internationale of Britse verordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale herkomst of handicap; (f) het verstrekken van valse of misleidende informatie; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die op enige wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of van enige gerelateerde website/applicatie, andere websites of het internet zal of kan beïnvloeden; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website/applicatie, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website/applicatie te beëindigen bij schending van een van de verboden gebruiken.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk moment, zonder kennisgeving aan u, kunnen annuleren.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de dienst op uw eigen risico is. De dienst en alle via de dienst aan u geleverde producten en diensten worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garantie of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen wij, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de dienst of enig product verkregen met behulp van de dienst, of voor enige andere claim gerelateerd op enigerlei wijze aan uw gebruik van de dienst of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien geadviseerd over hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

SECTIE 14 - SCHADELOOSSTELLING

U komt overeen om ons en onze moeder, dochterondernemingen, filialen, partners, ambtenaren, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van om het even welke eis of vraag, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, die door om het even welke derde worden gemaakt toe te schrijven aan of uit uw breuk van deze VOORWAARDEN of de documenten zij door verwijzing opnemen, of uw schending van om het even welke wet of de rechten van een derde.

AFDELING 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat om het even welke bepaling van deze VOORWAARDEN onwettig, nietig of onuitvoerbaar wordt bepaald, zal dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover toegestaan door toepasselijke wet, en het onuitvoerbare gedeelte zal worden geacht om van deze VOORWAARDEN te worden gescheiden, zal dergelijke bepaling de geldigheid en de uitvoerbaarheid van andere resterende bepalingen niet beïnvloeden.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.
Deze VOORWAARDEN zijn efficiënt tenzij en tot beëindigd door u of ons. U kunt deze VOORWAARDEN op elk ogenblik beëindigen door ons mee te delen dat u niet meer onze Diensten wenst te gebruiken, of wanneer u ophoudt onze plaats te gebruiken.
Indien u naar ons eigen oordeel niet voldoet, of wij vermoeden dat u hebt nagelaten, aan enige voorwaarde of bepaling van deze VOORWAARDEN, kunnen wij ook deze overeenkomst op elk ogenblik zonder bericht beëindigen en u zult aansprakelijk blijven voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kunnen wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - GEHELE OVEREENKOMST

De mislukking van ons om om het even welk recht of bepaling van deze VOORWAARDEN uit te oefenen of af te dwingen zal geen verklaring van afstand van dergelijk recht of bepaling vormen.
Deze VOORWAARDEN en om het even welk beleid of werkende regels die door ons op deze plaats of met betrekking tot de Dienst worden gepost vormen de volledige overeenkomst en de overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst, vervangen om het even welke vroegere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling of geschreven, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, om het even welke vroegere versies van de VOORWAARDEN).
Onduidelijkheden in de interpretatie van deze VOORWAARDEN zullen niet in het nadeel van de opstellende partij worden uitgelegd.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Wanneer u uw aankoop afrondt, wordt op de betalingspagina en/of op het afschrift van uw kaart een factureringsoverzicht met 'adoebike.com' en de landcode zoals 'HK', 'Ierland', enz. weergegeven.

Alle aankopen worden verwerkt door onze respectieve entiteit in het desbetreffende land, zoals aangegeven door de landcode in het factureringsoverzicht, en vallen onder de lokale wetgeving.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de VOORWAARDEN op elk moment bekijken op deze pagina.
Wij behouden ons het recht voor, bij onze enige discretie, om om het even welk deel van deze VOORWAARDEN bij te werken, te veranderen of te vervangen door updates en veranderingen aan onze website/toepassing te posten. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website/toepassing periodiek voor veranderingen te controleren. Uw voortdurend gebruik van of toegang tot onze website/toepassing of de Dienst na het posten van om het even welke veranderingen in deze VOORWAARDEN vormt goedkeuring van die veranderingen.