Winkel en zoekresultaten

Nu elektrische fietsen over de hele wereld steeds populairder worden, is het belangrijk dat alle Europese liefhebbers op de hoogte zijn van de e-bike wetgeving in Europa!

Elektrische fietsen bieden de oplossing voor twee grote problemen waarmee de mensheid vandaag wordt geconfronteerd: de snelle verstedelijking en de klimaatverandering. E-bikes helpen je niet alleen om verkeersopstoppingen tegen te gaan, maar ze zijn ook uiterst milieuvriendelijk.

Verschillende landen hebben verschillende wetten voor het gebruik van e-bikes. Sommige landen zijn erg inschikkelijk en gastvrij, terwijl andere landen strenge eisen stellen. Een voorbeeld hiervan is de Europese Unie.

Als u meer wilt weten over de wetgeving voor e-bikes in Europa, dan is dit uw ultieme gids!

Wat is een E-bike? - De Europese definitie

Verschillende delen van de wereld hebben niet alleen verschillende e-bikewetten, maar ook verschillende definities van wat onder een e-bike wordt verstaan. Volgens de Richtlijn 2002/24/EG van de Europese Uniemoet een EPAC (Electrically Pedal Assisted Cycle):

 • Een hulpmotor hebben met een continu vermogen van niet meer dan 250 watt.
 • De hulp van de motor wordt geleidelijk uitgeschakeld wanneer de berijder een snelheid van 25 km/h bereikt of stopt met trappen.

In wezen is elke e-bike die aan de bovenvermelde beschrijving voldoet, vrijgesteld van typegoedkeuring. Zoals met alle richtlijnen van de Europese Unie het geval is, moeten de lidstaten deze eisen ten uitvoer leggen door ze in hun nationale wetgeving op te nemen.

Een ander opmerkelijk detail is dat de genoemde richtlijn in 2016 werd ingetrokken door de 168/2013 verordening. De aangebrachte wijzigingen waren echter niet zo ingrijpend, en de definitie blijft min of meer dezelfde.

Nu we hebben besproken hoe een e-bike door de EU wordt gedefinieerd, is het tijd om in te gaan op verschillende klassen van e-bikes in Europese landen.

E-Bike-Gesetze in Europa

Verschillende klassen e-bikes in de EU

Hoewel er een historisch conflict kan bestaan over wie nu precies de eerste door een mens aangedreven fiets heeft uitgevonden, wijzen de meeste vingers naar Europa. Sindsdien is er veel vooruitgang geboekt in de e-bike industrie, wat des te meer reden is om e-bikes in verschillende categorieën in te delen.

Europa kent vier technische e-bikeklassen, en er zijn verschillende e-bikewetten in Europa die betrekking hebben op verschillende categorieën. Laten we eens kijken welke dat zijn.

Ten eerste zijn er de L1e-A elektrische fietsen. Deze kunnen een maximaal motorvermogen hebben van 1000 watt, en een topsnelheid van 25 km/u. L1e-A voertuigen hebben zowel trapondersteuning als gashulp. Verder kunnen ze 2 tot 4 wielen hebben en staan ze bekend als power cycles.

De volgende zijn de L1e-B voertuigen. Het maximumvermogen voor deze elektrische fietsen is 4000 watt, terwijl hun maximaal toegestane snelheid 45 km/u bedraagt. L1e-B fietsen, of bromfietsen, hebben alleen trapondersteuning en maximaal 2 wielen.

De laatste twee klassen zijn L2e en L6e. Het verschil tussen L2e- en L1e-B-rijwielen is dat de eerstgenoemde maximaal 3 wielen kunnen hebben, vandaar de naam, driewielige bromfietsen. Evenzo hebben L6e-voertuigen of lichte vierwielers, in totaal 4 wielen. De rest van de specificaties, zoals maximumvermogen en topsnelheid, zijn hetzelfde.

Kortom, de Europese Unie heeft vier verschillende klassen voor e-bikes voorgesteld. Deze klassen hebben dus hun eigen e-bike wetgeving in Europa, die wordt geïmplementeerd in landen die lid zijn van de EU.

Nationale eisen van Europese landen

Hier ziet u hoe verschillende Europese landen hun e-bike wetgeving hebben vastgesteld.

1. E-bike Wetten in België

De Belgische wetgeving kent twee wetten over e-bikes. In deze wetten wordt de overkoepelende term "elektrische fiets" in drie verdere subcategorieën onderverdeeld. Deze zijn als volgt.

 • Alle leeftijden mogen zonder helm op e-bikes rijden zolang het nominale vermogen maximaal 250 watt bedraagt en de topsnelheid 25 km/u. Deze categorie wordt kortweg "e-bikes" genoemd.
 • Burgers van 16 jaar of ouder mogen "gemotoriseerde fietsen" besturen met een vermogen van 1000 watt en een topsnelheid van 25 km/u, op voorwaarde dat ze een conformiteitsattest hebben. Een helm is niet verplicht.
 • "Speed pedelecs" zijn e-bikes met een maximaal vermogen van 4000 watt en een topsnelheid van 45 km/u. Ze worden geclassificeerd als bromfietsen, en dezelfde eisen zijn van toepassing.

2. E-bike wetten in Denemarken

Het Deense parlement heeft officieel toestemming gegeven voor het gebruik van speed-pedelecs op fietspaden. Een speed-pedelec is een e-bike met een ondersteunde maximumsnelheid van 45 km/h.

In juli 2018 is besloten dat superbike-rijders alleen nog een helm hoeven te dragen en minstens 15 jaar oud moeten zijn. Daarnaast zijn de eisen van kentekenplaten en rijbewijzen niet meer van kracht.

3. E-bike wetten in Finland

De Finse wetgeving regelt het gebruik van e-bikes door de topsnelheid en het motorvermogen te beperken tot respectievelijk 25 km/u en 250 watt.

Bovendien mag de motor het trappen niet vervangen, maar moet hij de berijder alleen helpen bij het trappen. Ook zijn er verzekeringswetten voor motoren met een vermogen tussen 250 en 1000 watt.

De EU-verordening classificeert dergelijke krachtige fietsen als L1e-A gemotoriseerde fietsen. Ook deze moeten maximaal 25 km/u rijden en moeten verzekerd zijn voor gebruik op de openbare weg.

Bovendien kunnen e-bikes uit de L1e-A-klasse de berijder helpen zonder te hoeven trappen. Als u een e-bike van 250 W bezit die ondersteuning biedt zonder te trappen, wordt deze geclassificeerd als een L1e-A voertuig.

4. E-fietswetten in Letland

Letland is uitzonderlijk soepel met zijn e-bike wetgeving. Er zijn geen belangrijke eisen, behalve dat de e-bike een vermogen van 250 W niet mag overschrijden.

In de Letse verkeerswet wordt een e-bike gedefinieerd als een door mensen voortbewogen voertuig dat wordt ondersteund door een elektromotor.

E-Bike-Gesetze in Europa

5. E-bike wetten in Noorwegen

Noorwegen heeft ook niet al te veel aanvullende bepalingen voor het gebruik van e-bikes. Toch zijn er enkele belangrijke voor de fabrikanten.

Volgens het Noorse Voertuigreglement vallen e-bikes in dezelfde categorie als gewone fietsen. Er is geen rijbewijs vereist.

De motor van een e-bike mag een vermogen van 250 watt niet overschrijden en de ondersteunde snelheid van een e-bike mag niet hoger zijn dan 20 km/u.

Het motorvermogen moet geleidelijk worden verminderd naarmate de fiets de voorgeschreven topsnelheid bereikt. Zodra de motorondersteuning is uitgeschakeld, gelden voor de e-bike echter alleen nog de gewone snelheidsbeperkingen.

6. E-bike wetten in Zweden

Net als andere e-bikewetten in Europa past Zweden de gewone fietswetgeving toe op elektrische fietsen, zolang het nominale motorvermogen niet meer dan 250 W bedraagt en de motor de berijder niet ondersteunt na het bereiken van een snelheid van 25 km/h.

Al deze voorschriften zijn beschreven in het Zweedse Voertuigreglement.

7. E-bike Wetten in Zwitserland

Zwitserland, dat geen deel uitmaakt van de Europese Unie, heeft heel andere wetten voor e-bikes.

Zo heeft Zwitserland het pad geëffend voor de liberalisering van het gebruik van e-bikes met een hogere snelheid. Dit wordt gedaan door de procedure voor het verkrijgen van een vergunning voor e-bikes met een ondersteunde topsnelheid van meer dan 45 km/h te versoepelen. Dit verschilt sterk van andere e-bikewetten in Europa en dient als alternatief voor de 25 km/u e-bikes.

In 2012 heeft Zwitserland zijn e-bike wetgeving aangepast. Sindsdien worden elektrisch ondersteunde fietsen gecategoriseerd als "lichte e-bikes" zolang hun maximale vermogen minder dan 500 watt bedraagt.

De maximaal toegestane snelheid van deze fietsen is 25 km/h als de berijder op de pedalen trapt, terwijl de motor alleen de berijder slechts tot 20 km/h kan bijstaan.

8. E-fietswetten in Turkije

Hoewel Turkije niet volledig aanwezig is in Europa en geen deel uitmaakt van de EU, is het ook de moeite waard om hier te vermelden vanwege enkele van zijn territoria die aanwezig zijn op het Europese schiereiland.

Turkije classificeert e-bikes ook als gewone fietsen, behalve dat de motor van de e-bike slechts een maximaal vermogen van 250 W mag hebben en dat de ondersteuning bij 25 km/h wordt uitgeschakeld.

Bovendien, als de fietser stopt met trappen, moet de motor ook stoppen met ondersteunen. Er zijn geen vergunnings- of verzekeringseisen, en veel Turkse steden moedigen het gebruik van e-bikes aan als oplossing voor verkeers- en milieuproblemen.

9. E-bike wetten in het Verenigd Koninkrijk

De e-bike wetgeving in het Verenigd Koninkrijk verschilt niet veel van andere e-bike wetgeving in Europa. Een topsnelheid van 25 km/u en een motorvermogen van 250 watt zijn verplicht.

Bovendien mag de fiets niet zwaarder zijn dan 30 kg. Bovendien moet je ouder zijn dan 14 jaar om legaal op een e-bike te mogen rijden.

10. E-fietswetten in Rusland

We houden Rusland in de gaten om dezelfde redenen als Turkije.

Rusland laat e-bike rijders grote vrijheid. De enige grote beperking is dat het motorvermogen maximaal 250 watt mag zijn.

Voor het overige kunnen fietsers hun e-bikes vrij gebruiken op fietsstroken en fietspaden. Waar geen van deze twee mogelijkheden voorhanden is, mag op trottoirs en voetpaden worden gereden.

11. E-bike wetten in Duitsland

Duitsland heeft in de loop der jaren verschillende stappen gezet om elektrische mobiliteit mogelijk te maken.

E-bikes vallen onder de categorie van persoonlijke lichte elektrische voertuigen. Deze zijn begrensd tot een topsnelheid van 20 km/u, maar u mag sneller rijden als u een helm draagt.

Verzekering en nummerplaten zijn noodzakelijk. Het maximale motorvermogen voor e-bikes is 500 watt. Verder moeten e-bike rijders gebruik maken van fietspaden, tenzij die er niet zijn, in welk geval ze op de weg mogen rijden.

12. E-bike wetten in Frankrijk

Frankrijk stelt de wettelijke maximum ondersteunde snelheid van een e-bike op 25 km/u. Er is ook een andere speciale categorie e-bikes, de zogenaamde speed pedelecs, die tot 45 km/u kunnen gaan.

Al met al kan de juridische rompslomp rond het bezit en gebruik van een e-bike in Frankrijk behoorlijk overweldigend zijn. U moet ook uw belastingvrijgave overleggen en u ervan vergewissen dat de fabrikant van de e-bike in Europa is gevestigd.

E-Bike-Gesetze in Europa

13. E-bike Wetten in Italië

In Italië mogen e-bikes op hoofdwegen maximaal 25 km/h rijden, terwijl ze op voetgangerspaden minder dan 6 km/h mogen rijden. Het maximaal toegestane vermogen van de motor is 500 W.

Je moet 14 jaar of ouder zijn om op een e-bike te mogen rijden, en een helm is verplicht voor rijders tussen de 14-18 jaar. Een rijbewijs of verzekering is niet verplicht.

14. E-bike Wetten in Spanje

De Spaanse wetgeving legt, net als in de meeste andere landen op deze lijst, de maximumsnelheid vast op 25 km/u en een maximaal motorvermogen van 250 W. Bestuurders mogen hun e-bikes niet op het trottoir gebruiken en krijgen een boete als ze dat toch blijken te doen.

Bovendien moet u in het bezit zijn van een circulatiecertificaat dat u wordt verstrekt door de fabrikant van uw e-bike. Een rijbewijs of verzekering is niet verplicht.

Ten slotte moedigen de autoriteiten het gebruik van een helm aan, hoewel het niet verplicht is. Hetzelfde geldt voor het dragen van een reflecterend vest om uzelf op de weg te beschermen.

15. E-bike wetten in Ierland

De Ierse regering heeft het gebruik van e-bikes nog niet officieel geregeld, maar de minister van Vervoer, Eamon Ryan, heeft verklaringen afgelegd.

De binnenkort in te voeren e-bike wetten zullen waarschijnlijk geen verzekering of rijbewijs eisen. De aanbevolen minimumleeftijd is echter 16 jaar, en helmen zijn verplicht voor mensen tussen 16-18 jaar.

Bovendien wordt het rijden op voetpaden volledig verboden en wordt de maximumsnelheid met hulp van de motor vastgesteld op 25 km/u. Kortom, er komt zeer binnenkort een nieuw rechtskader dat specifiek het gebruik van e-bikes en e-scooters in Ierland regelt.

16. E-bike wetten in Oostenrijk

De Oostenrijkse wetgeving heeft een bijzondere definitie voor elektrische fietsen, en dezelfde wetten zijn van toepassing op e-bikes, zolang zij aan de beschrijving voldoen. De elektrische motor moet de berijder bijstaan tot een snelheid van 25 km/h is bereikt.

Helm en verzekering zijn niet verplicht. Dus, de meeste e-bike wetten in Europa zijn ook hetzelfde in Oostenrijk.

Algemene regels voor e-bikes in Europa

Nu we hebben gekeken hoe verschillende Europese landen omgaan met e-bikes, volgt hier een overzicht van algemeen goed gedrag voor e-bike rijders.

 • Blijf aan de rechterkant van de weg, bij voorkeur een rijbaan of een fietspad indien beschikbaar. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland is links houden verplicht.
 • Gebruik handgebaren om uw bochten aan te geven aan andere voertuigen.
 • Houd te allen tijde ten minste één van uw handen aan het stuur.
 • Gebruik fietspaden als die er zijn. Als die er niet zijn, moet uw land wetten hebben uitgevaardigd voor de plaatsen waar u in plaats daarvan moet rijden.
 • Duw of sleep geen voorwerpen met uw e-bike.
 • Als je met je e-bike te voet gaat, ben je een voetganger. Dit betekent dat je de stoep mag gebruiken als dat nodig is.

Conclusie

In deze gids hebben we geprobeerd om in het kort alles te behandelen wat er te weten valt over e-fietswetten in Europa - met inbegrip van wat telt als een e-bike, wat zijn de verschillende klassen van e-bikes, verschillende nationale eisen, en ten slotte enkele bepalingen inzake goed gedrag.

Hopelijk was het informatief voor u om te lezen! Bekijk onze reeks e-bikes hier.

ADO

Laat een reactie achter