MEGÁLLAPODÁS A FELTÉTELEKRŐL

A jelen Felhasználási feltételek az Ön személyesen vagy egy szervezet nevében ("Ön") és az ADO ("Vállalat", "mi", "minket" vagy "miénk") között létrejött, jogilag kötelező érvényű megállapodást képezik, amely az adoebike.store weboldalhoz való hozzáférésre és annak használatára, valamint bármely más médiaformára, médiacsatornára, mobil weboldalra vagy mobilalkalmazásra (együttesen a "Webhely") vonatkozik. Ön elfogadja, hogy a Honlaphoz való hozzáféréssel elolvasta, megértette és elfogadta a jelen felhasználási feltételeket, és beleegyezett, hogy azok mindegyikét magára nézve kötelezőnek tekinti. Ha nem ért egyet a jelen felhasználási feltételek mindegyikével , akkor kifejezetten tilos az oldal használata, és azonnal le kell mondania a használatról.

A Webhelyen időről időre közzétett kiegészítő feltételek vagy dokumentumok kifejezetten hivatkozással kerülnek beillesztésre. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor és bármilyen okból változtassuk vagy módosítsuk a jelen Felhasználási feltételeket. A változásokról a jelen Használati feltételek "Utolsó frissítés" dátumának frissítésével értesítjük Önt, és Ön lemond arról a jogáról, hogy minden ilyen változásról külön értesítést kapjon. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen áttekintse ezeket a Felhasználási feltételeket, hogy tájékozódjon a frissítésekről. A módosított Felhasználási feltételek módosításait a Webhelynek a módosított Felhasználási feltételek közzétételét követően történő folyamatos használatával Önre vonatkoznak, és úgy kell tekinteni, hogy a módosított Felhasználási feltételekről tudomást szerzett és elfogadta azokat.

A Webhelyen található információkat nem szánjuk olyan személy vagy szervezet számára történő terjesztésre vagy felhasználásra olyan joghatóságban vagy országban, ahol az ilyen terjesztés vagy felhasználás törvénybe vagy szabályozásba ütközik, vagy ahol az ilyen joghatóságban vagy országban regisztrációs kötelezettség alá esne. Ennek megfelelően azok a személyek, akik úgy döntenek, hogy más helyekről férnek hozzá a Webhelyhez, ezt saját kezdeményezésükre teszik, és kizárólagosan felelősek a helyi törvények betartásáért, ha és amennyiben a helyi törvények alkalmazandók.

A Webhelyet nem úgy alakítottuk ki, hogy megfeleljen az ágazatspecifikus szabályozásoknak (HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), FISMA (Federal Information Security Management Act) stb.), így ha az Ön interakcióira ilyen törvények vonatkoznának, akkor nem használhatja ezt a Webhelyet. Nem használhatja a Webhelyet olyan módon, amely sérti a Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) törvényt.

A Webhely olyan felhasználóknak szól, akik legalább 18 évesek. A 18 év alatti személyek nem használhatják a Webhelyet, és nem regisztrálhatnak rá.

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

Hacsak másként nem jelezzük, a Webhely a mi tulajdonunkat képezi, és a Webhelyen található valamennyi forráskód, adatbázis, funkció, szoftver, szoftver, weboldal dizájn, hang, videó, szöveg, fénykép és grafika (együttesen a "Tartalom"), valamint az azokban szereplő védjegyek, szolgáltatási védjegyek és logók (a "Jelek") a mi tulajdonunkban vagy ellenőrzésünk alatt állnak, illetve a számunkra engedélyezettek, és a szerzői jog és a védjegyek, valamint az Egyesült Államok különböző egyéb szellemi tulajdonjogai és tisztességtelen versenyre vonatkozó törvényei, nemzetközi szerzői jogi törvények és nemzetközi egyezmények által védettek. A Tartalom és a Márkák kizárólag az Ön tájékoztatására és személyes használatára "AZONNAL" kerülnek a Webhelyen rendelkezésre. A jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten meghatározott esetek kivételével a Webhely egyetlen része, valamint a Tartalom és a Márkák sem másolhatók, reprodukálhatók, összesíthetők, újra közzétehetők, feltölthetők, közzétehetők, nyilvánosan megjeleníthetők, kódolhatók, lefordíthatók, továbbíthatók, terjeszthetők, eladhatók, engedélyezhetők vagy más módon hasznosíthatók bármilyen kereskedelmi célból a mi kifejezett előzetes írásbeli engedélyünk nélkül.

Feltéve, hogy Ön jogosult a Webhely használatára, korlátozott engedélyt kap a Webhely elérésére és használatára, valamint a Tartalom bármely olyan részének letöltésére vagy kinyomtatására, amelyhez megfelelő módon hozzáférést szerzett, kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra. Minden olyan jogot fenntartunk magunknak, amelyet kifejezetten nem biztosítottunk Önnek a Webhelyen, a Tartalomban és a Márkákban.

FELHASZNÁLÓI ÁBRÁZOLÁSOK

A Webhely használatával Ön kijelenti és garantálja, hogy: (1) az Ön által megadott összes regisztrációs információ igaz, pontos, aktuális és teljes; (2) Ön fenntartja az ilyen információk pontosságát, és szükség esetén azonnal frissíti a regisztrációs információkat; (3) Ön rendelkezik jogképességgel, és vállalja, hogy betartja a jelen Felhasználási feltételeket; (4) Ön nem kiskorú a lakóhelye szerinti joghatóságban; (5) nem fér hozzá a Webhelyhez automatizált vagy nem emberi eszközökkel, akár bot, szkript vagy más módon; (6) nem használja a Webhelyet semmilyen illegális vagy jogosulatlan célra; és (7) a Webhely használata nem sért semmilyen alkalmazandó törvényt vagy rendeletet.

Ha Ön valótlan, pontatlan, nem aktuális vagy hiányos információkat ad meg, jogunkban áll felfüggeszteni vagy megszüntetni fiókját, és megtagadni a Webhely (vagy annak bármely részének) minden jelenlegi vagy jövőbeli használatát.

FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ

Előfordulhat, hogy regisztrálnia kell a Webhelyen. Ön vállalja, hogy jelszavát bizalmasan kezeli, és felelős a fiókja és jelszava minden használatáért. Fenntartjuk a jogot, hogy eltávolítsuk, visszavegyük vagy megváltoztassuk az Ön által választott felhasználónevet, ha saját belátásunk szerint úgy ítéljük meg, hogy az ilyen felhasználónév nem megfelelő, obszcén vagy más módon kifogásolható.

TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK

Ön nem férhet hozzá a Webhelyhez, és nem használhatja azt más célra, mint amire a Webhelyet rendelkezésre bocsátjuk. A Webhely nem használható semmilyen kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban, kivéve az általunk kifejezetten támogatott vagy jóváhagyott tevékenységeket.

A Webhely felhasználójaként Ön beleegyezik, hogy:

 1. Rendszeresen adatokat vagy más tartalmat keresni a Honlapról, hogy közvetlenül vagy közvetve gyűjteményt, összeállítást, adatbázist vagy könyvtárat hozzon létre vagy állítson össze, a mi írásos engedélyünk nélkül.
 2.  Becsapni, becsapni vagy félrevezetni minket és más felhasználókat, különösen az érzékeny fiókinformációk, például felhasználói jelszavak megismerésére tett kísérletek során.
 3.  A Webhely biztonsággal kapcsolatos funkcióinak megkerülése, letiltása vagy más módon történő megzavarása, beleértve azokat a funkciókat, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák bármely tartalom használatát vagy másolását, vagy érvényesítik a Webhely és/vagy a benne található tartalom használatának korlátozását.
 4.  Becsteleníteni, bemocskolni vagy más módon ártani véleményünk szerint nekünk és/vagy az Oldalnak.
 5.  A Honlapról szerzett bármely információt felhasználni más személy zaklatására, bántalmazására vagy bántalmazására.
 6.  Támogatási szolgáltatásaink nem megfelelő használata, illetve visszaélésekről vagy kötelességszegésekről szóló hamis bejelentések benyújtása.
 7.  A Webhelyet olyan módon használja, amely nincs összhangban az alkalmazandó törvényekkel vagy szabályzatokkal.
 8.  A Webhelyet áruk és szolgáltatások hirdetésére vagy értékesítésére használja.
 9.  A Honlap jogosulatlan bekeretezése vagy a Honlapra való hivatkozás.
 10.  Vírusok, trójai falovak vagy egyéb anyagok feltöltése vagy továbbítása (vagy feltöltési vagy továbbítási kísérlete), beleértve a nagybetűk túlzott használatát és a spammelést (ismétlődő szövegek folyamatos közzététele), amelyek zavarják bármelyik félnek a Webhely zavartalan használatát és élvezetét, vagy módosítják, károsítják, megzavarják, megváltoztatják vagy zavarják a Webhely használatát, funkcióit, funkcióit, működését vagy karbantartását.
 11.  A rendszer bármilyen automatizált használata, például szkriptek használata kommentek vagy üzenetek küldésére, vagy bármilyen adatbányászat, robotok vagy hasonló adatgyűjtő és -kivonó eszközök használata.
 12.  Törölje a szerzői vagy egyéb tulajdonjogokra vonatkozó megjegyzést bármely Tartalomról.
 13.  Más felhasználó vagy személy megszemélyesítésének megkísérlése, vagy más felhasználó felhasználónevének használata.
 14.  Eladni vagy más módon átadni a profilját.
 15.  Feltölteni vagy továbbítani (vagy megkísérelni feltölteni vagy továbbítani) bármilyen olyan anyagot, amely passzív vagy aktív információgyűjtő vagy -átviteli mechanizmusként működik, beleértve, de nem kizárólagosan, a tiszta grafikai csereformátumokat ("gif"), 1×1 pixeleket, webes poloskákat, sütiket vagy más hasonló eszközöket (néha "kémprogramként" vagy "passzív adatgyűjtő mechanizmusként" vagy "pcms"-ként hivatkoznak rájuk).
 16.  zavarja, megzavarja vagy indokolatlanul megterheli a Webhelyet vagy a Webhelyhez kapcsolódó hálózatokat vagy szolgáltatásokat.
 17.  zaklatni, bosszantani, megfélemlíteni vagy fenyegetni bármelyik alkalmazottunkat vagy ügynökünket, aki a Webhely bármely részét az Ön számára biztosítja.
 18.  Megkísérli megkerülni a Webhely bármely olyan intézkedését, amelynek célja a Webhelyhez vagy annak bármely részéhez való hozzáférés megakadályozása vagy korlátozása.
 19.  A Webhely szoftverének másolása vagy adaptálása, beleértve, de nem kizárólagosan a Flash, PHP, HTML, JavaScript vagy más kódokat.
 20.  A Webhely részét képező vagy azt bármilyen módon alkotó bármely szoftver megfejtése, dekompilálása, szétszerelése vagy visszafejtése.
 21.  A szokásos keresőmotor vagy internetböngésző használatának eredményét kivéve, bármilyen automatizált rendszer használata, elindítása, fejlesztése vagy terjesztése, beleértve korlátozás nélkül bármilyen pókot, robotot, csalóprogramot, scraper-t vagy offline olvasót, amely hozzáfér a Honlaphoz, vagy bármilyen nem engedélyezett szkript vagy más szoftver használata vagy elindítása.
 22.  Vásárlási ügynök vagy beszerzési ügynök igénybevétele a Webhelyen történő vásárláshoz.
 23.  A Webhely bármilyen jogosulatlan használata, beleértve a felhasználók felhasználóneveinek és/vagy e-mail címeinek elektronikus vagy más eszközökkel történő gyűjtését kéretlen e-mailek küldése céljából, vagy felhasználói fiókok létrehozását automatizált módon vagy hamis ürügyekkel.
 24.  A Webhelyet a velünk való versengésre irányuló erőfeszítések részeként használni, vagy a Webhelyet és/vagy a Tartalmat bármilyen más módon jövedelemtermelő vállalkozás vagy kereskedelmi vállalkozás céljára felhasználni.

FELHASZNÁLÓ ÁLTAL GENERÁLT HOZZÁJÁRULÁSOK

A Webhely felkérheti Önt arra, hogy csevegjen, hozzájáruljon blogokhoz, üzenőfalakhoz, online fórumokhoz és egyéb funkciókhoz, illetve részt vegyen azokban, és lehetőséget biztosíthat Önnek arra, hogy hozzánk vagy a Webhelyre tartalmakat és anyagokat hozzon létre, küldjön be, tegyen közzé, tegyen közzé, jelenítsen meg, továbbítson, adjon elő, tegyen közzé, terjesszen vagy sugározzon, beleértve, de nem kizárólag szövegeket, írásokat, videókat, hanganyagokat, fényképeket, grafikákat, megjegyzéseket, javaslatokat, személyes információkat vagy egyéb anyagokat (együttesen "Hozzájárulások"). A Hozzájárulások a Webhely más felhasználói és harmadik felek weboldalain keresztül is megtekinthetők. Mint ilyen, az Ön által továbbított Hozzájárulások nem bizalmas és nem tulajdonjogi jellegűnek tekinthetők. Amikor Ön Hozzájárulásokat hoz létre vagy tesz elérhetővé, Ön ezzel kijelenti és garantálja, hogy:

 1.   A Hozzájárulások létrehozása, terjesztése, továbbítása, nyilvános megjelenítése vagy előadása, valamint a Hozzájárulásokhoz való hozzáférés, letöltés vagy másolás nem sérti és nem is fogja sérti harmadik felek tulajdonjogait, beleértve, de nem kizárólagosan, a szerzői jogokat, szabadalmakat, védjegyeket, üzleti titkokat vagy erkölcsi jogokat.
  2. Ön a szerzője és tulajdonosa, vagy rendelkezik a szükséges engedélyekkel, jogokkal, hozzájárulásokkal, felmentésekkel és jogosítványokkal ahhoz, hogy felhasználja és felhatalmazzon minket, a Webhelyet és a Webhely más felhasználóit arra, hogy az Ön Hozzájárulásait a Webhely és a jelen Felhasználási feltételek által meghatározott bármely módon felhasználja.
  3. Ön rendelkezik az Ön Hozzájárulásaiban szereplő minden egyes azonosítható személy írásbeli hozzájárulásával, felmentésével és/vagy engedélyével ahhoz, hogy minden egyes azonosítható személy nevét vagy képmását felhasználhassa a Hozzájárulásoknak a Webhely és a jelen Felhasználási feltételek által meghatározott módon történő felvételéhez és felhasználásához.
  4. Az Ön Hozzájárulásai nem hamisak, pontatlanok vagy félrevezetőek.
  5. Az Ön Hozzájárulásai nem jelentenek kéretlen vagy engedély nélküli reklámot, promóciós anyagot, piramisjátékot, lánclevelet, spam-et, tömeges küldeményeket vagy a kérés más formáit.
  6. Az Ön Hozzájárulásai nem obszcének, buja, buja, mocskos, erőszakos, zaklató, rágalmazó, becsületsértő vagy más módon kifogásolhatóak (az általunk meghatározottak szerint).
  7. Az Ön Hozzászólásai nem nevetségesek, nem gúnyolnak, nem becsmérelnek, nem félemlítenek meg és nem gyaláznak meg senkit.
  8. Az Ön Hozzájárulásait nem használják fel más személyek zaklatására vagy fenyegetésére (e fogalmak jogi értelmében), illetve nem használják fel arra, hogy erőszakot népszerűsítsenek egy adott személy vagy embercsoport ellen.
  9. Az Ön Hozzájárulásai nem sértik az alkalmazandó törvényeket, rendeleteket vagy szabályokat.
  10. Az Ön Hozzájárulásai nem sértik harmadik felek magánélethez vagy nyilvánossághoz fűződő jogait.
  11. Az Ön Hozzájárulásai nem tartalmaznak olyan anyagot, amely 18 év alatti személyektől személyes adatokat kér, vagy 18 év alatti személyeket szexuális vagy erőszakos módon kihasznál.
  12. Az Ön Hozzájárulásai nem sértik a gyermekpornográfiára vonatkozó hatályos törvényeket, illetve nem sértik a kiskorúak egészségének vagy jólétének védelmét.
  13. Az Ön Hozzájárulásai nem tartalmaznak semmilyen sértő megjegyzést, amely faji, nemzeti hovatartozással, nemmel, szexuális preferenciával vagy testi fogyatékossággal kapcsolatos.
  14. Az Ön Hozzájárulásai egyébként nem sértik a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezését vagy bármely alkalmazandó törvényt vagy rendeletet, illetve nem hivatkoznak olyan anyagra, amely sérti a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezését.

A Webhelynek a fentiekkel ellentétes használata sérti a jelen Felhasználási feltételeket, és többek között a Webhely használatára vonatkozó jogainak megszüntetését vagy felfüggesztését eredményezheti.

HOZZÁJÁRULÁSI LICENC

Azzal, hogy Ön a Hozzájárulásait a Honlap bármely részén közzéteszi, vagy a Hozzájárulásokat a Honlapon elérhetővé teszi azáltal, hogy a Honlapon lévő fiókját összekapcsolja bármelyik közösségi hálózati fiókjával, Ön automatikusan korlátlan, korlátlan, visszavonhatatlan, örökös, nem kizárólagos, átruházható, jogdíjmentes, teljes mértékben fizetett, világméretű jogot és engedélyt biztosít számunkra a tárhelyszolgáltatásra, felhasználásra, másolásra, reprodukálásra, közzétételre, valamint garantálja, hogy jogosult arra, hogy ezt megadja nekünk, eladni, továbbértékesíteni, közzétenni, sugározni, újracímezni, archiválni, tárolni, gyorsítótárba helyezni, nyilvánosan előadni, nyilvánosan megjeleníteni, újraformázni, lefordítani, továbbítani, kivonatolni (részben vagy egészben) és terjeszteni az ilyen Hozzájárulásokat (beleértve, korlátozás nélkül, az Ön képét és hangját) bármilyen kereskedelmi, reklám- vagy egyéb célból, valamint az ilyen Hozzájárulásokból származékos műveket készíteni vagy más művekbe beépíteni, és a fentiekre allicenceket adni és engedélyezni. A felhasználás és terjesztés bármilyen médiaformátumban és bármilyen médiacsatornán keresztül történhet.

Ez a licenc bármely jelenleg ismert vagy később kifejlesztett formára, médiára vagy technológiára vonatkozik, és magában foglalja az Ön nevének, cégnevének és franchise nevének, valamint az Ön által megadott védjegyek, szolgáltatási védjegyek, kereskedelmi nevek, logók, valamint személyes és kereskedelmi képek használatát. Ön lemond a Hozzájárulásaival kapcsolatos minden erkölcsi jogról, és garantálja, hogy a Hozzájárulásaival kapcsolatban más módon nem érvényesítettek erkölcsi jogokat.

Nem tartunk igényt semmilyen tulajdonjogra az Ön Hozzájárulásai felett. A Hozzájárulások, valamint a Hozzájárulásokhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogok és egyéb tulajdonjogok teljes mértékben az Ön tulajdonában maradnak. Nem vállalunk felelősséget a Hozzájárulásokban szereplő, az Ön által a Webhely bármely területén tett kijelentésekért vagy állításokért. Ön egyedül felelős a Honlaphoz való Hozzájárulásaiért, és kifejezetten beleegyezik abba, hogy felment minket minden felelősség alól, és tartózkodik minden jogi lépéstől velünk szemben a Hozzájárulásaival kapcsolatban.

Saját kizárólagos és abszolút belátásunk szerint jogunkban áll (1) bármely Hozzájárulást szerkeszteni, szerkeszteni vagy más módon megváltoztatni; (2) bármely Hozzájárulást átkategorizálni, hogy megfelelőbb helyekre helyezzük el a Webhelyen; és (3) bármely Hozzájárulást bármikor és bármilyen okból, értesítés nélkül előzetesen átvizsgálni vagy törölni. Nem vagyunk kötelesek figyelemmel kísérni a Hozzájárulásokat.

FELÜLVIZSGÁLATI IRÁNYMUTATÁSOK

Lehet, hogy a Webhelyen olyan területeket biztosítunk Önnek, ahol véleményeket vagy értékeléseket hagyhat. Értékelés közzétételekor meg kell felelnie az alábbi kritériumoknak: (1) Önnek első kézből származó tapasztalattal kell rendelkeznie az értékelt személlyel/közösséggel kapcsolatban; (2) az Ön véleménye nem tartalmazhat sértő káromkodást, vagy sértő, rasszista, sértő vagy gyűlöletkeltő kifejezéseket; (3) az Ön véleménye nem tartalmazhat vallás, faj, nem, nem, nemzeti származás, kor, családi állapot, szexuális irányultság vagy fogyatékosság alapján diszkriminatív utalásokat; (4) az Ön értékelései nem tartalmazhatnak illegális tevékenységre való utalásokat; (5) negatív értékelések közzététele esetén nem állhat kapcsolatban versenytársakkal; (6) nem vonhat le következtetéseket a magatartás jogszerűségére vonatkozóan; (7) nem tehet közzé hamis vagy félrevezető állításokat; és (8) nem szervezhet kampányt, amely másokat arra ösztönöz, hogy pozitív vagy negatív értékeléseket tegyenek közzé.

Saját belátásunk szerint elfogadhatjuk, elutasíthatjuk vagy eltávolíthatjuk a véleményeket. Semmilyen kötelezettségünk nincs a vélemények átvizsgálására vagy törlésére, még akkor sem, ha valaki a véleményeket kifogásolhatónak vagy pontatlannak tartja. A véleményeket nem támogatjuk, és nem feltétlenül képviselik a mi véleményünket vagy bármelyik társvállalatunk vagy partnerünk véleményét. Nem vállalunk felelősséget semmilyen véleményért, illetve semmilyen véleményből eredő követelésért, felelősségért vagy veszteségért. Az értékelés közzétételével Ön ezennel örökös, nem kizárólagos, világméretű, jogdíjmentes, teljes mértékben fizetett, átruházható és alengedélyezhető jogot és engedélyt biztosít számunkra az értékelésekkel kapcsolatos minden tartalom reprodukálására, módosítására, fordítására, bármilyen módon történő továbbítására, megjelenítésére, előadására és/vagy terjesztésére.

SZOCIÁLIS MÉDIA

A Webhely funkcióinak részeként Ön összekapcsolhatja fiókját harmadik fél szolgáltatóknál vezetett online fiókjaival (minden ilyen fiók a "Harmadik fél fiókja") azáltal, hogy: (1) megadja a harmadik fél fiókjának bejelentkezési adatait a Webhelyen keresztül; vagy (2) lehetővé teszi számunkra, hogy hozzáférjünk a harmadik fél fiókjához, ahogy azt az egyes harmadik fél fiókok használatát szabályozó vonatkozó feltételek megengedik. Ön kijelenti és szavatolja, hogy jogosult arra, hogy a Harmadik fél fiókjának bejelentkezési adatait közölje velünk és/vagy hozzáférést biztosítson számunkra a Harmadik fél fiókjához anélkül, hogy Ön megszegné az adott Harmadik fél fiókjának használatát szabályozó bármelyik feltételt, és anélkül, hogy díjfizetésre kötelezne minket, vagy hogy a Harmadik fél fiókjának harmadik fél szolgáltatója által előírt felhasználási korlátozások hatálya alá tartoznánk. Azzal, hogy hozzáférést biztosít számunkra bármely Harmadik Fél Fiókjához, Ön tudomásul veszi, hogy (1) hozzáférhetünk, elérhetővé tehetünk és tárolhatunk (adott esetben) minden olyan tartalmat, amelyet Ön a Harmadik Fél Fiókjához megadott és tárolt (a "Közösségi hálózati tartalom"), hogy az a Fiókján keresztül elérhető legyen a Webhelyen és azon keresztül, beleértve többek között a barátlistákat, és (2) további információkat küldhetünk és kaphatunk a Harmadik Fél Fiókjától, olyan mértékben, amilyen mértékben Ön erről értesül, amikor Fiókját összekapcsolja a Harmadik Fél Fiókjával. Az Ön által választott Harmadik Fél Fiókoktól függően és az ilyen Harmadik Fél Fiókokban beállított adatvédelmi beállításoktól függően az Ön által a Harmadik Fél Fiókokban közzétett, személyazonosításra alkalmas információk elérhetőek lehetnek a Webhelyen lévő fiókján és azon keresztül. Felhívjuk figyelmét, hogy ha egy Harmadik fél fiók vagy a kapcsolódó szolgáltatás elérhetetlenné válik, vagy a harmadik fél szolgáltatója megszünteti a hozzáférésünket az ilyen Harmadik fél fiókhoz, akkor a Közösségi hálózati tartalom a továbbiakban nem lesz elérhető a Webhelyen és azon keresztül. Önnek lehetősége van arra, hogy bármikor letiltsa a kapcsolatot a Webhelyen lévő fiókja és a Harmadik fél fiókjai között. KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE, HOGY A HARMADIK FÉL FIÓKJAIHOZ KAPCSOLÓDÓ HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓKKAL VALÓ KAPCSOLATÁT KIZÁRÓLAG AZ ILYEN HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓKKAL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS(OK) SZABÁLYOZZÁK. Nem teszünk erőfeszítéseket a Közösségi Hálózati Tartalmak bármilyen célú felülvizsgálatára, beleértve, de nem kizárólagosan, a pontosság, a jogszerűség vagy a jogsértésmentesség szempontjából, és nem vagyunk felelősek a Közösségi Hálózati Tartalmakért. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy hozzáférhetünk a harmadik fél fiókjához kapcsolódó e-mail címjegyzékéhez és a mobileszközén vagy táblagépén tárolt névjegyzékéhez kizárólag abból a célból, hogy azonosítsuk és tájékoztassuk Önt azokról a kapcsolatokról, akik szintén regisztráltak a Webhely használatára. A Webhely és a Harmadik fél fiókja közötti kapcsolatot kikapcsolhatja, ha kapcsolatba lép velünk az alábbi elérhetőségeken vagy a fiókbeállításokon keresztül (ha van ilyen). Megpróbálunk törölni minden olyan, a szervereinken tárolt információt, amelyet az ilyen Harmadik fél fiókján keresztül szereztünk meg, kivéve a felhasználói nevet és a profilképet, amelyek az Ön fiókjához kapcsolódnak.

BEJELENTKEZÉSEK

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ön által a Honlappal kapcsolatban feltett kérdések, megjegyzések, javaslatok, ötletek, visszajelzések vagy egyéb információk ("Beküldött anyagok") nem bizalmas jellegűek, és kizárólagos tulajdonunkba kerülnek. Kizárólagos jogaink vannak, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is, és jogosultak vagyunk ezen Beküldött anyagok korlátlan felhasználására és terjesztésére bármilyen törvényes kereskedelmi vagy egyéb célra, az Ön részére történő elismerés vagy ellentételezés nélkül. Ön ezennel lemond minden erkölcsi jogáról az ilyen Beküldött anyagokkal kapcsolatban, és ezennel garantálja, hogy az ilyen Beküldött anyagok eredetileg Öntől származnak, vagy hogy Ön jogosult az ilyen Beküldött anyagok beküldésére. Ön elfogadja, hogy a Beküldött anyagokkal kapcsolatos bármely tulajdonjog állítólagos vagy tényleges megsértése vagy eltulajdonítása miatt nem léphet fel velünk szemben.

TELEPHELY-IRÁNYÍTÁS

Fenntartjuk a jogot, de nem vagyunk kötelesek: (1) figyelemmel kísérni a Webhelyet a jelen Felhasználási feltételek megsértése miatt; (2) megfelelő jogi lépéseket tenni bárkivel szemben, aki saját belátásunk szerint megsérti a törvényt vagy a jelen Felhasználási feltételeket, beleértve, de nem kizárólagosan, az ilyen felhasználó jelentését a bűnüldöző hatóságoknak; (3) saját belátásunk szerint és korlátozás nélkül megtagadni, korlátozni a hozzáférést, korlátozni a rendelkezésre állást vagy letiltani (a technológiailag megvalósítható mértékben) bármelyik Hozzájárulását vagy annak bármely részét; (4) saját belátásunk szerint és korlátozás, értesítés vagy felelősség nélkül eltávolítani a Webhelyről vagy más módon letiltani minden olyan fájlt és tartalmat, amely túlzott méretű vagy bármilyen módon megterhelő a rendszereink számára; és (5) más módon kezelni a Webhelyet oly módon, hogy az védje jogainkat és tulajdonunkat, és elősegítse a Webhely megfelelő működését.

ADATVÉDELMI POLITIKA

Fontos számunkra az adatvédelem és az adatbiztonság. A Webhely használatával Ön elfogadja, hogy az Adatvédelmi szabályzatunk kötelező érvényű, amely a jelen Felhasználási feltételek részét képezi. Felhívjuk figyelmét, hogy a Webhely az Egyesült Államokban található. Ha Ön a világ bármely más olyan régiójából lép be a Webhelyre, ahol a személyes adatok gyűjtésére, felhasználására vagy közzétételére vonatkozó törvények vagy egyéb követelmények eltérnek az Egyesült Államokban alkalmazandó törvényektől, akkor a Webhely további használatával Ön átadja adatait az Egyesült Államokba, és beleegyezik abba, hogy adatait az Egyesült Államokba továbbítsák és ott dolgozzák fel.

SZERZŐI JOGOK MEGSÉRTÉSE

Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonjogait. Ha úgy véli, hogy a Webhelyen vagy azon keresztül elérhető bármely anyag sérti az Ön tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló szerzői jogokat, kérjük, haladéktalanul értesítsen minket az alábbiakban megadott elérhetőségeken ("Értesítés"). A bejelentés egy példányát elküldjük annak a személynek, aki a bejelentésben szereplő anyagot közzétette vagy tárolta. Felhívjuk figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében kártérítési felelősséggel tartozhat, ha az Értesítésben lényeges hamis állításokat tesz. Ha tehát nem biztos abban, hogy a Webhelyen található vagy az Oldalon található vagy az Oldal által hivatkozott anyag sérti az Ön szerzői jogait, akkor először fontolja meg, hogy ügyvédhez fordul.

FUTAMIDŐ ÉS FELMONDÁS

A jelen Felhasználási feltételek teljes mértékben hatályban maradnak, amíg Ön a Webhelyet használja. A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK BÁRMELY MÁS RENDELKEZÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL FENNTARTJUK A JOGOT, HOGY SAJÁT BELÁTÁSUNK SZERINT, ÉRTESÍTÉS VAGY FELELŐSSÉGVÁLLALÁS NÉLKÜL MEGTAGADJUK A HOZZÁFÉRÉST ÉS A WEBHELY HASZNÁLATÁT (BELEÉRTVE BIZONYOS IP-CÍMEK BLOKKOLÁSÁT) BÁRMELY SZEMÉLYTŐL, BÁRMILYEN OKBÓL VAGY OK NÉLKÜL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN FOGLALT BÁRMELY NYILATKOZAT, GARANCIA VAGY KÖTELEZETTSÉG, VAGY BÁRMELY ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY VAGY SZABÁLYOZÁS MEGSÉRTÉSE MIATT. SAJÁT BELÁTÁSUNK SZERINT BÁRMIKOR, FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜL MEGSZÜNTETHETJÜK AZ ÖN HASZNÁLATÁT VAGY RÉSZVÉTELÉT AZ OLDALON, VAGY TÖRÖLHETJÜK FIÓKJÁT ÉS AZ ÖN ÁLTAL KÖZZÉTETT TARTALMAKAT VAGY INFORMÁCIÓKAT.

Ha bármilyen okból megszüntetjük vagy felfüggesztjük a fiókját, tilos új fiókot regisztrálnia és létrehoznia a saját, hamis vagy kölcsönzött nevén, vagy bármely harmadik fél nevén, még akkor is, ha Ön a harmadik fél nevében jár el. A fiókja megszüntetése vagy felfüggesztése mellett fenntartjuk a jogot, hogy megfelelő jogi lépéseket tegyünk, beleértve, de nem kizárólagosan a polgári jogi, büntetőjogi és a jogsértés megszüntetésére irányuló jogorvoslatot.

MÓDOSÍTÁSOK ÉS MEGSZAKÍTÁSOK

Fenntartjuk a jogot, hogy a Honlap tartalmát bármikor és bármilyen okból saját belátásunk szerint, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk, módosítsuk vagy eltávolítsuk. Nem vagyunk azonban kötelesek frissíteni a Webhelyünkön található információkat. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy a Honlap egészét vagy egy részét bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsuk vagy megszüntessük. Nem vállalunk felelősséget Önnel vagy harmadik féllel szemben a Webhely bármilyen módosításáért, árváltozásáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

Nem tudjuk garantálni, hogy a Webhely mindig elérhető lesz. Előfordulhat, hogy hardver-, szoftver- vagy egyéb problémákat tapasztalunk, vagy karbantartást kell végeznünk a Honlaphoz kapcsolódóan, ami megszakításokat, késéseket vagy hibákat eredményezhet. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor és bármilyen okból megváltoztassuk, felülvizsgáljuk, frissítsük, felfüggesszük, megszüntessük vagy más módon módosítsuk a Webhelyet anélkül, hogy erről Önt értesítenénk. Ön elfogadja, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk semmilyen veszteségért, kárért vagy kellemetlenségért, amely abból ered, hogy Ön nem tudja elérni vagy használni a Webhelyet a Webhely leállása vagy megszüntetése során. A jelen Felhasználási feltételek egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy kötelezne minket a Webhely karbantartására és támogatására, illetve a Webhelyhez kapcsolódóan bármilyen javítás, frissítés vagy kiadás biztosítására.

VITARENDEZÉS

Informális tárgyalások

Az Ön vagy mi (egyenként "Fél" és együttesen a "Felek") által a jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatos bármely vita, ellentmondás vagy követelés (mindegyik "Vitás" és együttesen a "Vitás") megoldásának felgyorsítása és a költségek ellenőrzése érdekében a Felek megállapodnak abban, hogy a választottbírósági eljárás kezdeményezése előtt először legalább harminc (30) napig informálisan próbálnak tárgyalni bármely Vitásról (kivéve az alább kifejezetten meghatározott Vitás eseteket). Az ilyen informális tárgyalások az egyik Fél által a másik Félnek küldött írásbeli értesítéssel kezdődnek.

Korlátozások

A Felek megállapodnak abban, hogy bármely választottbírósági eljárás a Felek közötti vitára korlátozódik. A törvény által megengedett legnagyobb mértékben (a) semmilyen választottbírósági eljárás nem kapcsolható össze más eljárással; (b) nincs jog vagy felhatalmazás arra, hogy bármely jogvitát csoportos kereset alapján vagy csoportos kereseti eljárások alkalmazásával rendezzenek; és (c) nincs jog vagy felhatalmazás arra, hogy bármely jogvitát a nyilvánosság vagy bármely más személy nevében állítólagosan reprezentatív jelleggel indítsanak.

Kivételek az informális tárgyalások és a választottbírósági eljárás alól

A Felek megállapodnak abban, hogy a következő jogviták nem tartoznak az informális tárgyalásokra és a kötelező érvényű választottbírósági eljárásra vonatkozó fenti rendelkezések hatálya alá: a) bármelyik Fél szellemi tulajdonjogának érvényesítésére vagy védelmére irányuló, illetve annak érvényességével kapcsolatos jogviták; b) a lopással, kalózkodással, a magánélet megsértésével vagy jogosulatlan felhasználással kapcsolatos vagy abból eredő állításokkal kapcsolatos jogviták; és c) a jogsértés megszüntetésére irányuló követelések. Ha ez a rendelkezés jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor egyik Fél sem választja a választottbírósági eljárást a jelen rendelkezés jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak ítélt része alá tartozó bármely jogvita rendezésére, és az ilyen jogvitát a fent felsorolt joghatósággal rendelkező bíróságok illetékes bírósága dönti el, és a Felek elfogadják, hogy alávetik magukat az adott bíróság személyes joghatóságának.

JAVÍTÁSOK

A Webhelyen lehetnek olyan információk, amelyek tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat tartalmaznak, beleértve a leírásokat, az árakat, a rendelkezésre állást és különböző egyéb információkat. Fenntartjuk a jogot, hogy a hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat kijavítsuk, valamint hogy a Webhelyen található információkat bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk vagy frissítsük.

DISCLAIMER

AZ OLDAL A JELENLEGI ÁLLAPOTNAK ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐEN KERÜL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSRA. ÖN ELFOGADJA, HOGY AZ OLDAL ÉS SZOLGÁLTATÁSAINK HASZNÁLATA KIZÁRÓLAG AZ ÖN KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁRUNK MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT AZ OLDALLAL ÉS ANNAK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ELADHATÓSÁG, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG ÉS A JOGSÉRTÉSMENTESSÉG HALLGATÓLAGOS GARANCIÁJÁT. NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN GARANCIÁT VAGY BIZTOSÍTÉKOT AZ OLDAL TARTALMÁNAK VAGY AZ OLDALHOZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMELY WEBOLDAL TARTALMÁNAK PONTOSSÁGÁRA VAGY TELJESSÉGÉRE VONATKOZÓAN, ÉS NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET VAGY FELELŐSSÉGET (1) A TARTALOM ÉS AZ ANYAGOK HIBÁIÉRT, TÉVEDÉSEIÉRT VAGY PONTATLANSÁGAIÉRT, (2) AZ OLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉBŐL ÉS HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ BÁRMILYEN JELLEGŰ SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT, (3) A BIZTONSÁGOS SZERVEREINKHEZ ÉS/VAGY AZ AZOKON TÁROLT SZEMÉLYES ÉS/VAGY PÉNZÜGYI ADATOKHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSÉRT VAGY AZOK HASZNÁLATÁÉRT, (4) AZ OLDALRA VAGY AZ OLDALRÓL TÖRTÉNŐ ÁTVITEL BÁRMELY MEGSZAKADÁSA VAGY MEGSZŰNÉSE, (5) BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTAL AZ OLDALRA VAGY AZ OLDALON KERESZTÜL TOVÁBBÍTOTT HIBÁK, VÍRUSOK, TRÓJAI FALOVAK VAGY HASONLÓK, ÉS/VAGY (6) BÁRMELY TARTALOMBAN ÉS ANYAGBAN LÉVŐ HIBÁK VAGY HIÁNYOSSÁGOK, VAGY BÁRMELY VESZTESÉG VAGY KÁR, AMELY AZ OLDALON KERESZTÜL KÖZZÉTETT, TOVÁBBÍTOTT VAGY MÁS MÓDON ELÉRHETŐVÉ TETT TARTALOM HASZNÁLATÁBÓL ERED. NEM SZAVATOLJUK, NEM TÁMOGATJUK, NEM GARANTÁLJUK, ÉS NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN TERMÉKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT, AMELYET HARMADIK FÉL HIRDET VAGY KÍNÁL AZ OLDALON, BÁRMELY HIPERLINKKEL ELLÁTOTT WEBOLDALON, VAGY BÁRMELY BANNERBEN VAGY EGYÉB REKLÁMBAN SZEREPLŐ WEBOLDALON VAGY MOBILALKALMAZÁSBAN, ÉS NEM LESZÜNK RÉSZESEI, ÉS SEMMILYEN MÓDON NEM VAGYUNK FELELŐSEK AZ ÖN ÉS HARMADIK FÉL TERMÉK- VAGY SZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÓK KÖZÖTTI TRANZAKCIÓK ELLENŐRZÉSÉÉRT. MINT BÁRMELY TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS BÁRMILYEN MÉDIUMON VAGY KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ MEGVÁSÁRLÁSA ESETÉN, ÖNNEK IS A LEGJOBB BELÁTÁSA SZERINT KELL ELJÁRNIA, ÉS ADOTT ESETBEN ÓVATOSAN KELL ELJÁRNIA.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

SEMMILYEN ESETBEN SEM MI, SEM IGAZGATÓINK, ALKALMAZOTTAINK VAGY ÜGYNÖKEINK NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET ÖNNEL VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉLLEL SZEMBEN SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, PÉLDAÉRTÉKŰ, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT, BELEÉRTVE AZ ELMARADT NYERESÉGET, BEVÉTELKIESÉST, ADATVESZTÉST VAGY EGYÉB, A WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA TÁJÉKOZTATTAK MINKET AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. A JELEN DOKUMENTUMBAN FOGLALT ELLENKEZŐ ÉRTELMŰ RENDELKEZÉSEK ELLENÉRE AZ ÖNNEL SZEMBENI FELELŐSSÉGÜNK BÁRMILYEN OKBÓL ÉS A KERESET FORMÁJÁTÓL FÜGGETLENÜL MINDENKOR AZ ÖN ÁLTAL NEKÜNK KIFIZETETT ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK, HA VAN ILYEN. BIZONYOS AMERIKAI ÁLLAMI ÉS NEMZETKÖZI TÖRVÉNYEK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK KORLÁTOZÁSÁT, ILLETVE BIZONYOS KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. HA EZEK A TÖRVÉNYEK VONATKOZNAK ÖNRE, ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK VAGY KORLÁTOZÁSOK EGY RÉSZE VAGY EGÉSZE NEM VONATKOZIK ÖNRE, ÉS TOVÁBBI JOGAI LEHETNEK.

KÁRTÉRÍTÉS

Ön vállalja, hogy megvéd, kártalanít és ártalmatlanít minket, beleértve leányvállalatainkat, kapcsolt vállalatainkat, valamint valamennyi tisztviselőnket, ügynökünket, partnerünket és alkalmazottunkat minden veszteséggel, kárral, felelősséggel, követeléssel vagy követeléssel szemben, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat és költségeket, amelyeket bármely harmadik fél a következők miatt vagy azokból eredően támaszt: (1) az Ön Hozzájárulásaiból; (2) a Webhely használatából; (3) a jelen Felhasználási feltételek megszegéséből; (4) a jelen Felhasználási feltételekben foglalt kijelentései és garanciái megszegéséből; (5) harmadik fél jogainak megsértéséből, beleértve, de nem kizárólagosan a szellemi tulajdonjogokat; vagy (6) a Webhely bármely más felhasználójával szemben, akivel a Webhelyen keresztül kapcsolatba lépett, elkövetett nyíltan káros cselekedetből. A fentiek ellenére fenntartjuk a jogot, hogy az Ön költségére átvegyük a kizárólagos védelmet és ellenőrzést bármely olyan ügyben, amely miatt Ön köteles kártalanítani minket, és Ön beleegyezik, hogy az Ön költségére együttműködik az ilyen igények védelmében. Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy értesítsük Önt minden olyan követelésről, keresetről vagy eljárásról, amely a jelen kártalanítás tárgyát képezi, amint tudomást szereztünk róla.

FELHASZNÁLÓI ADATOK

A Webhely teljesítményének kezelése céljából, valamint a Webhely Ön által történő használatához kapcsolódóan megőrizzük az Ön által a Webhelyre továbbított bizonyos adatokat. Bár rendszeresen rutinszerű biztonsági mentéseket végzünk az adatokról, az Ön kizárólagos felelőssége az Ön által továbbított vagy a Webhely használatával végzett bármely tevékenységéhez kapcsolódó valamennyi adat. Ön elfogadja, hogy nem vállalunk felelősséget Önnel szemben az ilyen adatok elvesztéséért vagy megrongálódásáért, és Ön ezennel lemond az ilyen adatok elvesztéséből vagy megrongálódásából eredő, velünk szembeni minden keresetindítási jogáról.

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ, TRANZAKCIÓK ÉS ALÁÍRÁSOK

A Honlap látogatása, az e-mailek küldése és az online űrlapok kitöltése elektronikus kommunikációnak minősül. Ön beleegyezik az elektronikus kommunikáció fogadásába, és elfogadja, hogy minden olyan megállapodás, értesítés, közlés és egyéb kommunikáció, amelyet elektronikusan, e-mailben és a Webhelyen keresztül nyújtunk Önnek, megfelel minden olyan jogi követelménynek, amely szerint az ilyen kommunikációnak írásban kell történnie. ÖN EZENNEL HOZZÁJÁRUL AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSOK, SZERZŐDÉSEK, MEGRENDELÉSEK ÉS EGYÉB NYILVÁNTARTÁSOK HASZNÁLATÁHOZ, VALAMINT AZ ÁLTALUNK VAGY A WEBHELYEN KERESZTÜL KEZDEMÉNYEZETT VAGY LEBONYOLÍTOTT TRANZAKCIÓKRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉSEK, IRÁNYELVEK ÉS NYILVÁNTARTÁSOK ELEKTRONIKUS KÉZBESÍTÉSÉHEZ. Ön ezennel lemond minden olyan jogról vagy követelményről, amely bármely joghatóság bármely olyan törvénye, rendelete, szabályzata, szabályzata, rendelete vagy egyéb törvénye alapján áll fenn, amely eredeti aláírást vagy nem elektronikus nyilvántartások átadását vagy megőrzését írja elő, vagy amely nem elektronikus úton történő fizetéseket vagy hitelnyújtást ír elő.

KALIFORNIAI FELHASZNÁLÓK ÉS LAKOSOK

Ha a velünk kapcsolatos bármely panasza nem kerül kielégítően megoldásra, írásban fordulhat a Kaliforniai Fogyasztóvédelmi Minisztérium Fogyasztói Szolgáltatások Osztályának Panaszsegítő Osztályához.

EGYÉB

A jelen Felhasználási feltételek és az általunk a Webhelyen vagy a Webhelyre vonatkozóan közzétett irányelvek vagy működési szabályok képezik a teljes megállapodást és megegyezést Ön és köztünk. A jelen Felhasználási feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem minősül az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak. A jelen Felhasználási feltételek a törvény által megengedett legteljesebb mértékben érvényesek. Jogaink és kötelezettségeink bármelyikét vagy egészét bármikor átruházhatjuk másokra. Nem vállalunk felelősséget és nem vagyunk felelősek semmilyen veszteségért, kárért, késedelemért vagy mulasztásért, amelyet bármilyen, rajtunk kívül álló ok okoz. Ha a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezése vagy egy részének rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az adott rendelkezés vagy a rendelkezés egy része a jelen Felhasználási feltételekből leválaszthatónak minősül, és nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát. A jelen Felhasználási feltételek vagy a Webhely használata következtében Ön és köztünk nem jön létre közös vállalkozás, partnerség, munkaviszony vagy ügynöki kapcsolat. Ön elfogadja, hogy a jelen Felhasználási feltételek nem értelmezhetők ellenünk a mi megfogalmazásunk alapján. Ön ezennel lemond minden olyan védekezésről, amely a jelen Felhasználási feltételek elektronikus formáján és a felek által a jelen Felhasználási feltételek aláírásának hiányán alapul.

ALKALMAZÓ JOG

Ezekre a szolgáltatási feltételekre és minden olyan külön megállapodásra, amelynek keretében szolgáltatásokat nyújtunk Önnek, Spanyolország törvényei az irányadók, és azokkal összhangban kell értelmezni.

Cégnév:ICEBOX NETWORK SL

Cég címe:C/Resurreccion 3, Bajo, Madrid

KAPCSOLATFELVÉTEL

A Honlappal kapcsolatos panaszok megoldása érdekében, vagy a Honlap használatával kapcsolatos további információkért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen:

ado@adoebike.com